Loon bij ziekte

  1. Loon bij ziekte

Loon bij ziekte

In het Burgerlijk Wetboek 7:629 is bepaald dat een werkgever 2 jaar lang 70% van het inkomen moet doorbetalen. Dit is aan een maximum dagloon gebonden. In het 1e ziektejaar moet dit bedrag worden aangevuld tot het minimumloon. Deze wettelijke minimumloongarantie geldt niet voor het 2e ziektejaar.

Daar bovenop is in de Cao voor het bakkersbedrijf afgesproken dat een zieke werknemer recht heeft op:

Periode arbeidsongeschiktheid Loondoorbetaling in % loon
De 1e maand 90%, maar minimaal 100% vna het wettelijk minimum (jeugd)loon*
De 2e t/m de 6e maand 100%
Het 2e half jaar 95% maar minimaal 100% van het wettelijk minimum (jeugd)loon
Het 2e jaar 85%

* De medewerker ontvangt de 1e maand 100% loondoorbetaling als:

  • de ziekte is ontstaan als gevolg van een door Inspectie SZW vastgesteld bedrijfsongeval of
  • ziekte tijdens de zwangerschap / bevalling of
  • ziekte ontstaan door de zwangerschap of
  • de maand 90% loondoorbetaling al is doorlopen en er sprake is van een doorlopend ziektegeval (weer ziek worden binnen vier weken), artikel 7:629 lid 10 Burgerlijk Wetboek of in geval van hoge frequentie van gerelateerde ziekmeldingen.

Ziekteverzuim kost jouw bedrijf dus niet alleen veel tijd, maar ook veel geld.

Lees meer over de verzuimverzekering van het Beon ZorgPortaal.